Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2024.
Vstupní prohlídka do zaměstnání – typ I.: 740,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání – typ II, III.: 900,- Kč
Periodická/výstupní prohlídka: 600,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz: 600,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz po 65. roce: 420,- Kč
Vyšetření pro držení střelných zbraní: 600,- Kč
Vyšetření pro profesní průkazy: 420,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace: 320,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace v den žádosti: 600,- Kč
Vyšetření pro sport. činnost závodní: 600,- Kč
Vyšetření pro sport. činnost zájmovou: 400,- Kč
Vyšetření pro práci v zahraničí: 800,- Kč
Administrativní výkon lékaře (potvrzení): 95,- Kč
Zpráva o úrazu pro pojišťovny: 350,- Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání ŽP: 400,- Kč
Posudek o bolestném: 400,- Kč
Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce): 600,- Kč
Vyšetření pro studium na VŠ: 300,- Kč
Aplikace očkování (nehrazená z prostředků ZP): 190,- Kč
Účast lékař na jednání (á 1 hod.): 2500,- Kč
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace A4: 4,- Kč