Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2022.

Vstupní prohlídka do zaměstnání – kategorie práce I.:650,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání – kat. práce II a více:800,- Kč
Periodická prohlídka závodně preventivní péče:540,- Kč
Výstupní prohlídka závodně preventivní péče:540,- Kč
Vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel:540,- Kč
Vyšetření způsobilosti k řízení mot. voz. po 65.roce:340,- Kč
Vyšetření způsobilosti pro držení střelných zbraní:540,- Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (elektrovyhláška, svařování..):340,- Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz (práce s potravinami):340,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace:250,- Kč
Vyšetření pro sportovní činnost závodní:540,- Kč
Vyšetření pro sportovní činnost zájmovou:340,- Kč
Vyšetření pro práci v zahraničí (dvojjazyčně + výčet očkování):800,- Kč
Administrativní výkon lékaře (potvrzení):80,- Kč
Výpis pojišťovně při uzavírání životního pojištění:340,- Kč
Zpráva o úrazu či pracovní neschopnosti pro pojišťovny:250,- Kč
Posudek o bolestném (bodové hodnocení úrazu):340,- Kč
Vypsání lázeňského návrhu (samoplátce):550,- Kč
Aplikace očkovací látky (mimo hrazená z prostředků ZP):150,- Kč
Účast lékaře na jednání (á 1 hodina):1200,- Kč
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace stránka A43,- Kč
Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace stránka A52,- Kč