Dne 10.03.2023 byla našemu pracovišti udělena akreditace pro specializované vzdělávání lékařů v rámci interního i všeobecného specializačního kmene včetně oprávnění provádět vlastní specializovaný výcvik rezidentů v oboru VPL